top of page

Onze vriendelijke manier van uitgifte

Heeft u een interesse in een of meer van onze lelie selecties?

Wij hanteren verschillende manieren waar het gaat om het plaatsen van onze soorten.

Onze Oriental soorten c.q. selecties bieden wij aan via een:

'Participatie' overeenkomst'

Via dit systeem krijgt een deelnemer/participant - via het bestellen van weefselkweek - het recht om maximaal een bepaald areaal van een selectie te mogen telen

Indien blijkt dat het areaal uitgebreid dient te worden dan wordt deze uitbreiding in gelijke delen verdeeld onder de deelnemers.

Mak-Leek, Inc. is degene die bepaalt wanneer een areaal uitgebreid dient te worden en hoe groot die uitbreiding is.

'Joint venture' oftewel samenwerkings overeenkomst'

Bij een joint venture of samenwerking bepaalt het bedrijf of telersgroep - met wie wij samen werken - o.a. zelf de grootte van het areaal van een selectie en de prijs per bol.

'Eigenaar'

U wilt geheel eigenaar worden van een ras, inclusief alle rechten?

Die mogelijkheid is er ook

 

Wilt u meer informatie hebben betreffende onze participatie en samenwerking systeem dan kunt u deze vragen sturen via onze pagina 'Contact Ons' of via een E-mail bericht naar Plntblbs@smt-net.com

Sel# 913.JPG
Sel# 714.JPG
Sel# 388.JPG
Sel# 618.JPG
Sel# 854.JPG
Sel# 785.JPG
Sel# 781 pot.JPG
bottom of page