top of page

WIE ZIJN WIJ?

1977 was het eerste jaar, dat wij lelies begonnen te kruisen. Dat jaar was het alleen met Aziatische lelies.

In 1978 werden hier Oriental lelies bijgevoegd.

1990 was voor ons een jaar met vele veranderingen. Dat jaar verhuisden wij n.l. met het hele gezin naar de staat Oregon in de Verenigde Staten van Amerika.

Dat was tevens de start van het importeren naar Amerika van diverse typen bollen, knollen en vaste planten, die wij verhandelden aan diverse bedrijven, zoals kassenbedrijven, handels centra en mail-order.

Naast het doorgaan met het veredelen van alle soorten en type lelies en het telen daarvan, teelden wij ook diverse soorten vaste planten.

In 2005 besloten wij om afstand te nemen van de handel en ook de teelt om alleen door te gaan met wat wij het liefste deden: Het veredelen van lelies en wel hoofdzakelijk Oriental hybrides voor de snij- en potindustrie.

LELIE ZAAILINGEN IN ONS VELD
HET TEAM
Johan Mak

Johan is the "Mak' van Mak-Leek, Inc.

Ria Mak

Ria is the 'Leek' van

Mak-Leek, Inc.

Als er leliezaailingen en kloontjes in het veld geplant moeten worden is er extra hulp, maar over het algemeen doen deze twee al het werk.

LELIEZAAILINGEN EN SELECTIES

Het kan niet anders zijn, dat onze leliezaailingen en ook de selecties bij de sterksten van de gehele wereld behoren;

Zij hebben n.l. alle elementen van het groeien in Oregon mee moeten maken.

Gedurende de winter en grootste gedeelte van het voorjaar is het koud en erg nat.

In de zomer is het daarentegen heel droog en kan gerekend worden op verschillende lange warmte periodes van soms boven de 40 C' met vaak een harde en droge wind uit het noorden of oosten..

Gedurende het groeiseizoen worden de lelies ook blootgesteld aan verschillende soorten luizen, want wij spuiten niet met minerale olie.

Eerst twee jaar als zaad in z.g.n. flats gewoon op het land, daarna twee of drie jaar geplant op ruggen in het veld, en wanneer uitgeselecteerd, een of meerdere jaren in onze kas.

Toch blijkt na zoveel onbeschermde teeltjaren, dat meerdere van onze oriental selecties nog steeds geheel vrij van enige virus zijn.

Onze vriendelijke manier van uitgifte

Heeft u een interesse in een of meer van onze lelie selecties?

Wij hanteren verschillende manieren waar het gaat om het plaatsen van onze soorten.

Onze Oriental soorten c.q. selecties bieden wij aan via een:

'Participatie' overeenkomst'

Via dit systeem krijgt een deelnemer/participant - via het bestellen van weefselkweek - het recht om maximaal een bepaald areaal van een selectie te mogen telen

Indien blijkt dat het areaal uitgebreid dient te worden dan wordt deze uitbreiding in gelijke delen verdeeld onder de deelnemers.

Mak-Leek, Inc. is degene die bepaalt wanneer een areaal uitgebreid dient te worden en hoe groot die uitbreiding is.

'Joint venture' oftewel samenwerkings overeenkomst'

Bij een joint venture of samenwerking bepaalt het bedrijf of telersgroep - met wie wij samen werken - o.a. zelf de grootte van het areaal van een selectie en de prijs per bol.

'Eigenaar'

U wilt geheel eigenaar worden van een ras, inclusief alle rechten?

Die mogelijkheid is er ook

 

Wilt u meer informatie hebben betreffende onze participatie en samenwerking systeem dan kunt u deze vragen sturen via onze pagina 'Contact Ons' of via een E-mail bericht naar Plntblbs@smt-net.com

Onze Trade Marks

J. Mak Lily Hybrid ™                                                                           J. Mak Lily Hybrids ™

J. Mak Orienpet ™                                                                               J. Mak Orienpets ™

J. Mak Orienpet Hybrid ™                                                                  J. Mak Orienpet Hybrids ™

J. Mak Oriental ™                                                                                J. Mak Orientals ™

J. Mak Oriental Hybrid ™                                                                   J. Mak Oriental Hybrids™

J. Mak OT ™                                                                                         J. Mak OT'S™

J. Mak OT Hybrid ™                                                                             J. Mak OT Hybrids™

J. Mak Speciosum Hybrid ™                                                              J. Mak Speciosum Hybrids ™

bottom of page